CONTRIBUTORS

ไข่มุก แสงมีอานุภาพ

คอลัมนิสต์และสไตลิสต์เกี่ยวกับอาหาร เป็นเจ้าของหนังสือรวมความเรียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร ‘Kitchen เห็นชาติ’ และเป็นหนึ่งในเจ้าของเพจ Eat and Elseมีความสนใจในแฟชั่น ศิลปะ งานออกแบบ แมว และอาหาร