CONTRIBUTORS

พีรพล คำลาพิศ

ผมเกิดและเติบโตที่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งได้หล่อหลอมให้ผมได้เป็นเช่นทุกวันนี้ แต่แม้ชีวิตประจำวันจะไม่ได้อยู่ที่ฝางอีกแล้ว แต่ผมก็ไม่คิดที่จะโยกย้ายออกไปจากเชียงใหม่ ‘เมืองที่ดีที่สุด’ ในความคิดของผม, เงียบ น่าอยู่ และเต็มไปด้วยเพื่อน

ภาพทั้งหมดนี้ผมขอบูชาครูทุกท่านที่สอนและให้โอกาสผมได้เรียนรู้ศาสตร์ของการถ่ายภาพอันแสนอัศจรรย์ อาจจะยังไม่ดีที่สุด…แต่ผม ‘รักที่สุด’