CONTRIBUTORS

ธารินี ชลอร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศาสตร์คอมพิวเตอร์)…แต่อุทิศตัวเป็นแม่บ้านเต็มเวลาให้กับลูก 2 คน ในความคิดของธารินี การมีลูกเป็นของตัวเองเหมือนได้ทำงานวิจัย ได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ตัวน้อยๆ ตลอดเวลาวันละ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นงานที่รัก เพราะมีทั้งความตื่นเต้นและสนุกมากมาย และทำให้รู้ว่า แม่นั้นก็เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกเช่นกัน